Skip to content

Communicatie

1.1 Met vlotte en heldere communicatie weet u waar u aan toe bent. DEVI streeft er dan ook naar om altijd binnen 48 uur te reageren op uw verzoek omtrent informatie, aanvullende vragen/verzoeken, verzoek om een afspraak of een klacht, hetzij telefonisch hetzij schriftelijk.

1.2 Onafhankelijkheid is een belangrijke pijler van onze organisatie, waardoor informeren belangrijker is dan overtuigen. Uiteindelijk bent u het meest gebaat bij volledige- en objectieve informatie en is de keus om over te gaan tot een overeenkomst altijd aan u. Alle informatie en berekeningen omtrent opbrengst, investering en terugverdientijd zullen zo volledig mogelijk gepresenteerd worden, echter zijn afwijkingen (zowel positief als negatief) in deze gegevens, in verband met alle niet beheersbare externe variabele factoren, niet uit te sluiten. DEVI kiest er dan ook voor om bij voorbaat een negatieve marge in de opbrengst en terugverdientijd van de aangeboden oplossingen op te nemen, zodat negatieve afwijkingen vrijwel uitgesloten kunnen worden. Zie ook de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DEVI.

1.3 Ook op het gebied van offertes streeft DEVI ernaar om u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven en uiterlijk binnen twee weken. Mocht dit toch niet mogelijk zijn in verband met onvoorziene omstandigheden of drukte dan nemen wij contact met u op om een duidelijke afspraak te maken.

 

Levering

2.1 De kracht van DEVI is om samen met u de juiste keuze te maken in het selecteren van energiebesparende oplossingen. Vervolgens zoeken wij de beste uitvoerende partij uit op basis van prijs-kwaliteitsverhouding, waardoor u verzekerd bent van een eerlijke prijs met gedegen advies en -uitvoering. De regie blijft altijd bij ons, waardoor u zelf niets hoeft te regelen.

2.2 DEVI zal altijd telefonisch of schriftelijk duidelijk maken wanneer u, bij voorkeur zo spoedig mogelijk, de levering van onze diensten, producten en/of installatie mag verwachten. Mocht u verhinderd zijn, laat het ons dan graag zo spoedig mogelijk weten.

 

Annulering

3.1 Heeft u voor uw gevoel toch een overhaaste beslissing genomen en wilt u liever nog even wachten of zijn er onvoorziene omstandigheden van toepassing? U kunt altijd kosteloos en zonder opgaaf van reden afzien van uw overeenkomst met DEVI binnen 14 kalenderdagen na ondertekening. Zie ook de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DEVI.

 

Garantievoorwaarden

4.1 DEVI garandeert in het geval van zonnepanelen altijd een volledig werkende installatie en op het gebied van advies een zo volledig en eerlijk mogelijk advies.

4.2 DEVI hanteert de voorgeschreven garantievoorwaarden van haar leveranciers en producenten, overige bepalingen zijn opgenomen in de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Back To Top