Skip to content

Algemeen

DEVI hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.


Verwerking persoonsgegeven
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt (bijvoorbeeld via een reactie en/of contact formulier). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u telefonisch en/of in correspondentie verstrekt

Noodzaak gegevens Uw persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch of per mail/post contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan DEVI uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Periode bewaring persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u als klant niet langer gebruik maken van de diensten dan worden uw gegevens na een jaar verwijderd.


Beveiliging van persoonsgegevens
DEVI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, dit kan telefonisch of via het contactformulier op de website.

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.


COOKIES
Een cookie helpt de website informatie over je bezoek te onthouden, zoals je voorkeur taal en andere instellingen. Dit kan je volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet namelijk heel frustrerend zijn. Zie ook: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social media-plugins Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in dit geval door LinkedIn, Facebook, WordPress en Google. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe deze derde partijen omgaan met de verkregen informatie.

Back To Top